Syndicat du secteur gaz et électricité

Vakbond gas- en elektriciteitssector

Personen online

We hebben 74 gasten en geen leden online

Inloggen

Toegang aan te vragen via het federaal secretariaat GAZELCO

Home

CAO onderhandelingen 09/11/2017

2 agendapunten :
1) toetredingsaktes voor CORESO en directiekaders van Electrabel
2) Sociale programmatie 2017/2018


1) Toetredingsaktes:
- CORESO : de tekst is niet conform en de onderneming heeft een termijn tot 17 november om zich in orde te stellen.
- Directiekaders van Electrabel: de opmerking wordt opnieuw in de vergadering gemaakt dat er een syndicale delegatie kaderleden GAZELCO bestaat. Deze laatste werd niet uitgenodigd voor de onderhandeling terwijl er wordt gesteld dat op de plaatsen waar er een delegatie bestaat, de onderneming verplicht is om met haar te onderhandelen voor het invoeren van een CAO 90.
De aanvraag wordt geweigerd en de termijn voor dit jaar is overschreden.
2) Sociale programmatie 2017/2018 :
De vakbonden reageren op de door de federaties afgelegde verklaring in het PC 326 van 26/10/2017 en ze herinneren aan hun wil om te komen tot een sectorale cao en niet tot bedrijfscao’s, wat voor ons onaanvaardbaar is. Bovendien conditioneren de werkgever bijna alle punten, wat een première is in het overleg voor een sociale programmatie. Deze praktijk is ontoelaatbaar en wordt aan de kaak gesteld.
De patronale verklaring wordt overlopen en maakt het voorwerp uit van meerdere vragen tot verduidelijkingen en uitleg door het gemeenschappelijk vakbondsfront.
De werkgeverszijde brengt enkele verduidelijkingen maar herinnert er eveneens aan dat voor hen het punt “hospitalisatieverzekering” een eis is en dat dat in de sociale programmatie moet worden geregeld. Ze leggen eveneens het verband tussen de verhoging van de patronale bijdrage en de verhoging van de franchise.
Wat de koopkracht betreft, verklaart Synergrid dat voor haar leden de overblijvende marge van de de 1,1% kan worden ingevuld met de verhoging van de barema’s en de reële lonen.
Voor FEBEG blijft het huidige mandaat onveranderd ( een helft van de marge voor een sector cao, andere helft voor de ondernemingscao’s). Het gemeenschappelijk vakbondsfront reageert onmiddellijk en laat weten dat dit een breekpunt is voor de onderhandeling. De woordvoerder van FEBEG verklaart om de komende dagen te gebruiken om zijn leden te raadplegen om een verandering van standpunt te verkrijgen en om zich in overeenstemming te kunnen brengen met het mandaat van Synergrid.
De volgende vergaderingen zijn gepland en zullen plaatsvinden op 23 en 30 november evenals op 7 december 2017.
De werkgeverszijde verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk een technische vergadering te houden over het punt “hospitalisatieverzekering”, in ieder geval vóór 23 november 2017.

Mkg,
GAZELCO

pdf