Syndicat du secteur gaz et électricité

Vakbond gas- en elektriciteitssector

Personen online

We hebben 48 gasten en geen leden online

Inloggen

Toegang aan te vragen via het federaal secretariaat GAZELCO

Home

CAO onderhandelingen 18/05/2017

Op 18/05/2017 hebben de werkgeversfederaties FEBEG en SYNERGRID een antwoord gegeven op het ingediende gemeenschappelijke syndicale eisenbundel voor een sociale programmatie 2017-2018. Jullie vinden de tekst in bijlage.

Gazelco heeft hierop niet in detail gereageerd, dat doen we later wel, maar we hebben wel al de volgende boodschap meegegeven : we eisen dat de voorziene 1,1 % volledig ingevuld wordt en verwachten hierop volgende keer een duidelijk antwoord (zonder ons nu reeds uit te spreken hoe de invulling kan gebeuren), extra-legale pensioentoezeggingen vallen buiten de loonnorm, veiligheid is voor ons altijd belangrijk en niet enkel in de context van technische installaties, hieraan voegen we toe dat het vermijden van acties in handen ligt van de werkgevers en dat wij een andere visie hebben hoe de veiligheid kan gegarandeerd worden in geval van acties.

Gazelco heeft opnieuw gevraagd wanneer en hoe een evaluatie kan gebeuren van de toepassing van CAO 104 in onze sector, die op vraag van de Nationale Arbeidsraad/Federale Overheidsdienst moet gebeuren.

Tijdens de sectorale tewerkstellingscel in functie van Langerlo werd een overzicht gegeven van de stand van zaken van aanwervingen en kandidaturen. Vooral Engie heeft resultaten. Gazelco klaagt aan dat de communicatie niet goed verloopt en stelt dat extra inspanningen nodig zijn.

Mkg,
Jan Van Wijngaerden

pdf