Syndicat du secteur gaz et électricité

Vakbond gas- en elektriciteitssector

Personen online

We hebben 61 gasten en geen leden online

Inloggen

Toegang aan te vragen via het federaal secretariaat GAZELCO

Home

CAO onderhandelingen 11/01/2018

Sociale programmatie 2017-2018
Het paritaire comité vond plaats na afloop van een werkgroep die enkel over het dossier van de
hospitalisatieverzekering ging. Deze werkgroep verliep in een constructieve sfeer aan beide kanten van
de tafel, een globale stand van zake van de situatie en de debatten van 2017 werd opgemaakt, Gazelco
heeft aan de specialist verzekeringen gevraagd om sommige bijkomende statistische gegevens te
leveren om concrete becijferde voorstellen te kunnen doen voor de volgende vergadering. Iedereen is
het eens dat geen enkele piste mag worden uitgesloten en dat aan beide kanten van de tafel we zullen
werken met als doel een duurzame oplossing te vinden die het voortbestaan van het fonds verzekert,
evenals een gepaste sensibiliseringscampagne voor de werknemers in meerdere stappen gepaard met
de verzekeringspolis met alle financieringsregels en eveneens de bedragen van de huidige franchisen.
In de namiddag spitsten de eerste debatten in het PC 326 zich opnieuw toe op de
hospitalisatieverzekering en meer bepaald op de maatregelen die eventueel zouden moeten worden
genomen indien geen enkele oplossing zou worden gevonden in de werkgroep vóór 31 april 2018.
Na zeer lange debatten heeft Gazelco bedongen dat de patronale bank een mandaat gaat halen bij de
werkgevers opdat het neutraal voorstel van de voorzitter wordt opgenomen in de tekst van de cao. De
werkgeversvertegenwoordigers zullen tijdens de volgende zitting met het gemeenschappelijk standpunt
van alle werkgevers terugkomen op dit onderwerp.
Gazelco stelt vervolgens zijn eisen laatste eisen ten opzicht van de laatste teksten:
- Koopkracht : Gazelco vraagt dat de definitie van de rechthebbende op dezelfde manier dan in
de cao van de S.P. 2003-2004 zou worden opgenomen opdat alle werknemerscategorieën
worden geïntegreerd
- Dossier Hospitalisatie: we verwachten dat het de door de voorzitter voorgestelde tekst zal zijn
die in de cao zal worden opgenomen.
- Opleidingen: We blijven eisen dat het bedrag van 1.9% van de loonmassa wordt gegarandeerd
evenals een minimum van 5 dagen opleiding.
- Getrouwheidsdag: de anciënniteit die in aanmerking wordt genomen moet de gecumuleerde
anciënniteit in de sector zijn, er mag geen enkel onderscheid worden gemaakt in functie van
het contract (CBD / COD). Het begrip “financiële perimeter” moet verdwijnen.